CENTRUM PROMOCJI KULTURY

Publiczne

CENTRUM PROMOCJI KULTURY

Zaprojektowano Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku CENTRUM PROMOCJI KULTURY w Drezdenku. Projektowany obiekt skalną nawiązuje do budynku istniejącego. Nowie pomieszczenia pomieszczą sale wielozajęciowe dla dzieci, zaplecze szatniowe, socjalne oraz biurowe. Ponadto projekt zakłada remont istniejacej sali widowiskowej z zapleczem.© 2017 Zum Architekci, implemented by DM, Designed by WPlook Studio