CMENTARZ W KŁODAWIE

Publiczne, 2017

CMENTARZ W KŁODAWIE

Zaprojektowano rozszerzenie Cmentarza Komunalnego o teren nieczynnego poniemieckiego cmentarza ewangelicko-augsburdzkiego. Zaplanowano układ komunikacyjny z główną aleją nawiązującą do historycznego układu ścieżek. W północnej części terenu zaprojektowano lapidarium i ossuarium – miejsce pamięci zmarłych pochowanych na historycznym cmentarzu. Przy główej aleji wyznaczono miejsce na kaplicę. Zadanie obejmowało projekt elementów małej architektury, zieleni, ścieżek oraz ogrodzenia. W istniejącej czynnej części cmentarza zaprojektowano kolumbarium. Materiały wykończeniowe kolumbarium to cegła klinkierowa, granit ciemnoszary i jasnoszary.© 2017 Zum Architekci, implemented by DM, Designed by WPlook Studio