KLUB FITNESS

Usługowe, 2019

KLUB FITNESS

W Dąbrówce zaprojektowano KLUB FITNESS. Formę budynku determinują zapisy miejscowego planu, określające skalę zabudowy oraz zlecenie inwestora zakładające maksymalne wykorzystanie potencjału działki. Założeniem autora było zakomponowanie dynamicznej bryły odzwierciedlającej funkcję obiektu. Budynek oprócz zaplecza szatniowo-socjalnego pomieści pomieszczenia do ćwiczeń crossfit, aerobik, sale wielozajęciowe, 2 korty do squasha. Na dachu budynku zlokalizowano jeden kort odkryty dla dorosłych i jeden dla dzieci.© 2017 Zum Architekci, implemented by DM, Designed by WPlook Studio