SAGITTARIUS HOUSE

Wielorodzinne

SAGITTARIUS HOUSE

SAGITTARIUS HOUSE to zespół 6 bydynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zabudwa zlokalizowana jest w strefie objętej ochroną konserwatorską. Inspiracją do projektu była istniejąca zabudowa przedwojenna.
© 2017 Zum Architekci, implemented by DM, Designed by WPlook Studio