TARGOWISKO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Publiczne, 2019

TARGOWISKO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Ideą nowoprojektowanego targowiska było stworzenie elastycznej przestrzeni handlowej, częściowo zadaszonej, która jednocześnie stanowi ciąg pieszy pomiędzy strefą handlową z Obiektami wielkopowierzchniowymi, a osiedlem mieszkalnym. W centralnej części targowiska zaprojektowano skwer, który stanowić może miejsce spotkań dla lokalnej społeczności tzw. ‚rynek w rynku’. Zadaszenia oraz meble miejskie formą i detalem nawiązują do lokalnej tradycyjnej architektury.


© 2017 Zum Architekci, implemented by DM, Designed by WPlook Studio