ŹRÓDŁO GEOTERMALNE

Przemysłowe

ŹRÓDŁO GEOTERMALNE

W Stargardzie, na potrzeby firmy obsługującej źródło geotermalne zaprojektowano obudowę węzła w postaci zabudowy z modułowych płyt warstwowych montowanych do konstrukcji stalowej. Projekt nawiązuje do kolorów i funkcji istniejącego budynku firmy.
© 2017 Zum Architekci, implemented by DM, Designed by WPlook Studio